Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đối tượng:
Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung Đăng kí kinh doanh
 

Quy trình thay đổi Nội dung Đăng kí kinh doanh

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu và tư vấn cho doanh nghiệp

  • AZ office sẽ tiếp nhận những thông tin và những nội dung thay đổi của doanh nghiêp và tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  • AZ Office sẽ soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ giúp doanh nghiệp trước khi nộp lên Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý

  • Nộp hồ sơ lên Phòng Đăng kí Kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư khi hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ
  • Theo dõi tiến trình xử lý thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bước 4: Trả kết quả

  • Trả doanh nghiệp giấy phép đăng kí kinh doanh mới với nội dung đã được thay đổi .Thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. (Không tính ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)